Vårt tilbud:

Vg1: Helse- og oppvekstfag

Vg 2: Helsearbeiderfaget

Hvorfor velge utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag?


Dette utdanningsprogrammet utdanner for yrker som helsefagarbeider, ambulansearbeider, portør, barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær, hudpleier, fotterapeut og ortopeditekniker.

Skolen vår gir en opplæring som retter seg mot helsearbeider-yrket.

.


Valget av utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag forutsetter at du kan bry deg om og kunne ta vare på andre mennesker. Du bør ha gode evner til å kommunisere med mennesker, evne til å samarbeide og samhandle med andre mennesker, ikke minst mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.

Etter to års skolegang fører dette utdanningsprogrammet fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig. Ved vår skole er arbeid med rusproblematikk en sentral del i opplæringen.Bildet er hentet fra Østfold FK