Stiftelsen Østerbo videregående skole


Postadresse:
Stiftelsen Østerbo vgs
1764 HALDEN


Phone: 69 17 27 20
FAX:     69 19 58 16

URL: www.osterbo-vgs.no

Email: post@o-vgs.no
Kontortid:

8:15 A.M. to 15.30

Mandag til fredag


Postadresse:
Stiftelsen Østerbo vgs
1764 HALDENSkoleadministrasjonen:
Vår administrasjon består til daglig av kontorsekretær, rådgiver, inspektør og rektor.
Hvor er vi?
Skolen ligger på Østerbo evangeliesenter.
Kjørebeskrivelse fra E6: Følg avkjørselen fra E6 mot Halden. I sentrum fortsetter du på fylkesvei 22 mot Rakkestad og svinger til venstre oppover mot rundkjøringen på Brødløs. Deretter er det rett fram videre på 22 veien mot Rakkestad og Mysen til avkjørsel mot Østerbo kommer på flaten ved Kjølen. Underveis har du etter rundkjøringen tatt til høyre tre gangers for å komme helt fram til skolen.