SKOLESIDER


SOSIALE MEDIER OG INTERESSEORG.

VIL BLI

På dette nettstedet finner du offentlig informasjon om utdanningsveier innen det videregående systemet. Her er også mange opplysninger om ulike veier fram til fagbrev.Følg skolen på Facebook

Mange av våre tidligere elever følger oss på Facebook. Du er velkommen til å delta der.

VIGO

Dette er selve innsøkingsbasen for videregående skole og læretid etter to år på skolen. Det er viktig at du undersøker i hvilke fylke du har opplæringsrett. Uten denne retten har du små muligheter for å få en skoleplass idet offentlige systemet.KFF

Kristne friskolers forening er en sammenslutning som arbeider for å samordne interessene for de kristne friskolene i Norge.


UTDANNING
Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke, og har oversikt over utdanningstilbudet i Norge.

Nettstedet gir oversikt over mer enn 5000 utdanninger i Norge, fra videregående opplæring til høyere utdanning, inkludert fagskoler, folkehøgskoler og etter- og videreutdanningstilbud.


STIFTELSEN KRAFT

Stiftelsen er et felles tiltak for å styrke ulike foretak innen rusmiddelomsorgen.MARITASTIFTELSEN

Mange har fått hjelp gjennom stiftelsen sitt arbeid. De er en viktig medspiller i rusomsorgen.Det Norske Bransje Magasinet
Sammen på veien mot et bedre liv. Intervju med Helge Vatne