Institusjonskokk- hva er det?


Elevene som i to år får opplæring på skolekjøkkenet av Unni, Willy og Bjørn, har mange muligheter når de er ferdige på Østerbo videregående skole. Veien både til hotell og restaurantfaget er åpen, men med den bakgrunn som mange har, er arbeid på et institusjonskjøkken en tryggere vei å starte på. Av den grunn har skolen søkt samarbeid med Opplæringskontoret for offentlig sektor, hvor institusjonskokk hører hjemme. Hvert år blir det ledig rundt 10 offentlige læreplasser i fylket, og noen private i tillegg.

Grunnopplæringen på Østerbo holder en høy standard. Elevene har gode arbeidsforhold på det nye kjøkkenet som ble bygget i 2009. Det holder samme standard som moderne storkjøkken ute i bedriftene. Det skal derfor være lett for våre elever å tilpasse seg et storkjøkken ute i arbeidslivet.


Våre elever har gode forutsetninger for å lykkes i et slikt opplæringsløp, og flere elever har fått lærlingeplasser i Østfold kommuner. Utfordringene på en slik arbeidsplass er knyttet både til diettmat og variert kosthold for mange ulike brukergrupper.