Tømrerlærling- hva er det?Renovering av boligmassen på Østerbo har skutt fart de to siste årene etter at lærlinger i byggfag ble knyttet til skolen. Det er tidligere VG2 elever som fortsetter læretiden på Østerbo. Selv om oppdragene ikke dreier seg om nybygging, er det omfattende restaureringsprosjekter som gjennomføres på senteret. Total innvendig fornying er god trening for elevene og kjærkomment for senteret. Fagplanene for byggfag og læretid er omfattende.

- Klarer skolen å finne dekning for alle nødvendige fagfelt med oppdrag på Østerbo? Vi spør hovedlærer Finn Erik Rølleid.
Han er avdelingsleder på byggfag, og tar mange avgjørelser knyttet til praksis for både elever og lærlinger.

Vi har også snakket med en av lærlingene. Det ser ut til at han trives godt på arbeidsplassen. Oppdragene han til nå har utført er både fagmessig og estetisk pent utført. Det har stort sett vært oppgaver knyttet til innredning. Lærlingene har også vært utenfor Østerbo og utført oppdrag.

Mye av pensum kan fylles her på stedet. Dette er fortrinsvis områder under rehabilitering. Når det gjelder pensum som går på konstruksjon og nybygg, er vi avhengig av noen eksterne oppdrag. Dette gjelder produksjon. Når det gjelder bransjelære fylles dette pensum sammen med oppdragene.
Årets valg av prosjekt til fordypning har vi lagt innunder tilvirkning av våtrom med bakgrunn i BVN. (byggebransjens  våtromsnorm)