A Ringmur og gulv på grunnB Radonsperre og isolasjonC Armering på plass og klart for støpingD StøpingE Glatting av gulvF Kjellerveggene er støptG Muring av trappesjaktH Skolens spisebrakke og verktøycontainerI Støping av gulv i  trappesjaktJ Klart for tilbakefylling