Stiftelsen Østerbo vgs har som primært formål å drive kristen skolevirksomhet som styrker rusmisbrukeres mulighet til tilbakeføring til samfunnet ved å gi dem yrkesfaglig kompetane,- eventuelt generell studiekompetanse, under rehabiliteringsperioden. Skolen skal også gi et opplæringstilbud til elever som ikke er rusavhengige, men som har ulike former for lærevansker, konsentrasjonsvansker e.l.

Vi har plass til 66 elever og har rundt 20 tilsatte med bred faglig bakgrunn som står parat til å møte våre elever.Sju klasser med redusert elevtall                                      

Skolen har reduserte klasser med en størrelse fra åtte til ti elever. Lærerne kan ut fra klassestørrelsen tilrettelegge undervisningen for hver enkelt elev.                Skolens visjon er å:

gi elevene fornyet sinn
forvandlet liv og
høy faglig dyktighet