Vårt tilbud:

Vg3: Påbygnign til allmenn studiekompetanse


Hvorfor velge utdanningsprogram for påbygning til allmenn studiekompetanse?Skolen tilbyr et år med påbygging til generell studiekompetanse for elever som har fullført og bestått vg1 og vg2. Både skolens egne elever fra vg2 og andre, eksterne elever, kan søke seg inn på vg3.

Året med påbygging egner seg for elever som ikke ønsker å gå ut i læretid, men heller ønsker å skaffe seg studiekompetanse for videre studier på høgskolenivå. Påbyggingsåret kan også tas etter at læretid er unnagjort. 


Påbyggingsåret er teoretisk krevende, ikke minst i fagene norsk, engelsk og matematikk. Norskfaget har hele ti timer på ukeplanen. I matematikk er det vanlige hos oss at elevene velger alternativet med praktisk matematikk.

Mange av våre elever trenger ekstra støtte. Du kan få tilbud om å bruke lydbøker og tilpassede læringsprogram på PC. Multimediautstyr som projektor, pc, kamera og mikrofoner brukes aktivt  av elevene i arbeidet med prosjekt og fordypningsoppgave.